Tražim odgovarajuće automobilske tepihe za moj:

Uvjeti prodaje Autotepisi-online.com

Općenito

Kada kupac izvrši narudžbu putem Autotepisi-online.com, smatra se da prihvaća ove Opće uvjete prodaje. Ovi uvjeti prodaje mogu se pregledati putem web stranice: Autotepisi-online.com i dostupni su svima. Ako se prodavatelj tijekom komunikacije izričito ili prešutno ne pozove na ove uvjete prodaje, to ne utječe na njihovu valjanost. Kupac ima pravo na pošteno postupanje temeljeno na razumnosti, a koje se temelji na ovim općim uvjetima prodaje i zakonskim okvirima.

Ponude, narudžbe

Sve ponude poslane e-mailom, pismom ili faksom su neobvezujuće.Autotepisi-online.com nastojat će se maksimalno pridržavati navedenih rokova isporuke. Ako je to prekoračeno za više od 10 radnih dana, kupac može raskinuti ugovor. Kada se cijene na web stranici u određenom roku snize, to ne znači da se mijenja cijena otvorene narudžbe.

Rizik nakon isporuke

Rizik robe, nakon isporuke od strane Autotepisi-online.com, prelazi na kupca u skladu s uvjetima isporuke, potonji u skladu s 'incoterms' koje je objavila Međunarodna trgovačka komora, i uvjetima o promjeni vlasništva.

Plaćanja, propust u izvršenju ugovornih obveza

Račun će biti poslan e-mailom. To se mora platiti u roku od 14 (trideset) dana od datuma fakture ili roka navedenog na fakturi. Ukoliko se kupac odluči za plaćanje pouzećem, kao dokaz o uplati služit će mu račun poslan e-poštom. Ukoliko kupac ne plati u dogovorenom roku plaćanja, ugovor prestaje važiti, a Autotepisi-online.com zadržava pravo povlačenja eventualnog popusta. Ako je odabrano plaćanje nakon isporuke, Autotepisi-online.com zadržava pravo predaje zahtjeva za naplatu i iznos od 15% iznosa glavnice koji treba naplatiti s minimalno 150 eura bez prejudiciranja bilo kojeg pravnog i/ili troškove ovrhe koje duguje kupac.

Zadržavanje vlasništva

Prilikom isporuke robe, rizik, ali ne i vlasništvo te robe, prenosi se s Autotepisi-online.com na kupca. Autotepisi-online.com zadržava vlasništvo nad relevantnom robom sve dok kupac ne ispuni sve svoje obveze u vezi s relevantnom isporukom, uključujući one koje su dospjele na temelju njegovog neizvršenja.

Jamstva

Autotepisi-online.com je ispunio svoje obveze ako je roba isporučena u skladu s ugovorenom kvalitetom i bojom. Ukoliko kvaliteta nije izričito ugovorena, isporučena roba mora odgovarati proizvodima opisanim na računu. Ne daje se jamstvo ako se proizvodi koriste u druge svrhe osim onih za koje su prikladni. Kupac je dužan provjeriti kvalitetu i svojstva isporučene robe prije njezine uporabe, te to učiniti u roku od 8 dana. Od kupca se očekuje da ispita predstavlja li uporaba ili preprodaja isporučene robe kršenje prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva trećih strana. Autotepisi-online.com ne snosi odgovornost za posljedice korištenja isporučenih proizvoda.

Viša sila

U slučaju ako se, prema zakonskim pravilima, Autotepisi-online.com može pozvati na višu silu, kupac ne može podnijeti zahtjev za odštetu protiv Autotepisi-online.com.

Raskid ugovora

U slučaju neispunjavanja obveza, kao što je navedeno u članku 4., ili ako kupac ne ispuni pravodobno ili ispravno obveze koje proizlaze iz ugovora s Autotepisi-online.com, Autotepisi-online.com ima pravo svaki ugovor s kupcem odmah proglasiti raskinutim.

Mjerodavno pravo, nadležan sud

Na ugovor se isključivo primjenjuje nizozemsko pravo. Nadležni sud u okrugu Zwolle, na temelju predmeta spora, uvijek će biti nadležan za rješavanje sporova, ne dovodeći u pitanje pravo prodavatelja da kupca pozove pred nadležni sud u mjestu njegovog prebivališta. U slučaju da kupac živi izvan Nizozemske, sud u Zwolleu će imati isključivu nadležnost za odlučivanje o sporovima, podložno žalbi i/ili kasaciji. U odnosu na pravne osobe u prethodnom tekstu pod sjedištem se podrazumijeva mjesto sjedišta pravne osobe. Imamo registrirani ured na adresi: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. Za sporove smo dostupni na: +31 38-3854495.

Sažetak prava kupaca:

Potrošači imaju pravo na razdoblje hlađenja od 14 radnih dana nakon isporuke proizvoda. U tom roku mogu vratiti proizvod, samo moraju platiti poštarinu za povrat. Ne naplaćujemo nikakve troškove dostave ili administrativne troškove. Međutim, uz povrat možemo vezati određene uvjete. Naručeni proizvodi moraju biti isporučeni potrošaču najkasnije u roku od 30 dana od narudžbe, ukoliko se to ne dogodi, kupac može odmah odustati od kupnje. Ovo se ne odnosi na proizvode za koje je jasno naznačen drugačiji rok isporuke. Ukoliko kupac vrati paket unutar roka za hlađenje, dužni smo vratiti iznos u roku od 30 dana. Razdoblje hlađenja se ne odnosi na: Kupnje po narudžbi (set auto tepiha po mjeri, prema poslanom obrascu).